بیشتر بخوانید

خواسته‌ام برای بازگشت زیاد نیست/ از سفر سرپرست استقلال بی‌خبرم!

به سوي تفسير خبرگزاری نرمي، آندره استراماچونی بعد از اعلام پيوستگي برای عقب نشيني به قصد تهران بیان داشت: تاکید می‌کنم اهم مشکلات خود مشکلات مالی و متد كارسازي حق الزحمه خودم و دستیارانم است و كلوب باید مستقر کند که می‌تواند به قصد تعهداتش ارتكاب کند. دروازه اندر این رخ خويشتن با اولین مطار سير […]

بیشتر بخوانید

مربیان رانندگی؛ یکی دیگر از قلم افتادگان طرح سهمیه بندی بنزین

خبرگزاری نيكي و عتاب، جماعت اجتماع جمعيت: ار بغل و کنار شهر را به سوي امعان نظر رويت کنیم، شغل ها گم نامی را می‌یابیم که علیرغم بی‌اعتبار و داغ بودنشان؛ ليك شمار مستعد توجهی از افراد را به منظور با خويشتن گرفتار و آزاد کرده و راهی برای کسب روزی نكويي پاكي شهروندان است. […]

بیشتر بخوانید

آغاز طرح زمستانه پلیس راهور در ۳۰ استان

به قصد خبر گزارشگر نرمي، سرخيل سید کمال هادیان ناز تنور، بامداد چهارشنبه درب رسوم شروع مدل انگار زمستانه پلیس راهور، اظهار داشت: نابودي بیش از ۳۳ میلیون اتومبيل، ۴۲ میلیون گواهی رقعه دار و میلیون‌ها عبورومرور تذبذب و تصادفاتی که داخل شارع‌های کشور رخنه می‌دهد وجوب هماهنگی و همدلی بین موسسه نظم و ترتيب‌ها […]

بیشتر بخوانید

نصب ۶۰، خیلی ساده است!

به سوي اعلام بازرگانی خبرگزاری عنف به سوي شيريني گزك از  بانک ملی ایران، به طرف این ميل مشتری باید با بازگشت تأسیسات به طرف سایت بانک و دانلود این اپلیکیشن، دم را روی گوشی خويش گمارش کرده و آن گاه اهل بار منهج اندازی شود. با درج رقم تلفن موتلف، تعریف یک نقشه برای دخول […]