بیشتر بخوانید

وضع گیشه سینماها در تابستان اسف‌بار بود/ چالش جدی برای سینماداران

محمدقاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران و مدیر سینما ماندانا باب مصاحبه با گزارشگر نيكي و عتاب درمورد اکران تموز سخن: بدبختانه تموز امسال حاضر فروش ناامیدکننده و ضعیف بودیم چراکه از فیلم‌ها پذيرايي نشد؛ این یک نبا اخبار ردي است منتها ضمير اول شخص جمع باید واقعیت‌ها را ذمر آوند شرط کنیم شبيه وضعیت سینماها […]