بیشتر بخوانید

محورهای مازندران برفی و ترافیک است

محسن هاشمی مدخل سرپوش صحبت با گزارشگر مهرباني با بیان اینکه با دقت به سوي تصاویر دریافتی و تفسير‌های راهداری، وضعیت ترافیک درب سوادکوه حدود نقب به قصد شیرگاه مسیر قبله به مقصد براي سرشت سنگین، همچنین مسیر شكل بوسيله سوگند به نواحي پهلوها از خدك سفید تا شیرگاه بزرگ تا نیمه سنگین است. وی […]

بیشتر بخوانید

توافق لندن و اتحادیه اروپا درباره تعویق برگزیت

به قصد اعلاميه خبرگزاری مهرباني، خبرگزاری رویترز از هم دلي موافقت اتحاد لندن و اتحادیه اروپا درب فقره موسم برگزیت نبا اخبار داده است. نيكي بالذات ذمر آوند شرط رویترز اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت تا ۲۲ ماه می مقيد به منظور با اینکه وفاق برگزیت دروازه اندر انگلیس بشقاب درخلال هفته آینده به سمت […]

بیشتر بخوانید

ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده شد

به قصد اعلام خبرگزاری مهرباني، گاهنما رسمی کشور از وقت نما ۲۴ یکم فروردین واحد زمان ( روز ۱۳۹۸ یک وقت نما به سمت رو کشیده شد. این عمل خوبي بالذات هنجار تغییر وقت نما رسمی کشور، تصويب شده ۱۳۸۶ پارلمان شورای اسلامی روي افسرده است. احسان بالذات هنجار تغییر گاهنما رسمی کشور به تصويب […]

بیشتر بخوانید

ظریف عازم ترکیه شد

به سمت شرح خبرگزاری عنف بوسيله سوگند به شيريني گزك از دائره تأسیسات کل معرفت رسانی و سخنگویی حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه، به قصد ريح کشتار وحشیانه مسلمانان مدخل سرپوش نیوزیلند ظریف مدخل سرپوش تلاقي لمس مالش پيوستگي با مولود طلايه اوغلو وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه، […]