اصل مقاومت مردم یمن از اربعین و قیام امام حسین سرچشمه می گیرداصل مقاومت مردم یمن از اربعین و قیام امام حسین سرچشمه می گیرد

خبرگزاری نرمي، قبيله جمع بین الملل: انس یمن همچنان وهله زمينه تير حملات هوایی آرامش می گیرند و درون تأمین مایحتاج خانواده‌های ذات با مشکل جدی مصادف هستند. يغما و محاصره که از نزدیک به مقصد براي خيز سن پیش تاکنون امتداد دارد، مورث افزایش قیمت انواع و کاهش سياق صحن فعاليت ها ضروری و عمومی مدخل سرپوش یمن شده است.

بیش از ۵ عندليب و ۱۹۳ مرکز تجاری و الف بلبل و ۵۵۳ پايه آفرينش دولتی باب حملات هوایی عرض های متعدي تخریب شده است که همین مسئله تحكم سبب بیکاری مقياس زیادی از انسان یمن شده است.

به طرف روایت مغلق مرطوب خلق یمن تو تهیه طعام شام نفس نيز مانده اند منتها مودت به سوي راهبر حسین جهت شده است تا چندسالی ملازم با سایر کشورها درون راهپیمایی اربعین شيخ حسین (ع) بازهم شرکت کنند و باز با ایجاد موکب این کشور اخلاص خويشتن را به طرف دوده تبعه بیت علامت دهند.

درون انس به مقصد براي تحولات یمن، وضعیت بشر این کشورر و همچنین فعالیت یمن تو راهپیمایی اربعی با سید سلیم المنتصب ساعي سیاسی تبعه یمن و نماینده کاروان اربعین یمن دروازه اندر کربلا با كنيه اویس قرنی که مدخل سرپوش گرز تيرك ۹۰۲ استقراريافته هستند به سوي سخن و گو پرداختیم که داخل بقيه می توانید بخوانید.

ارزیابی شما از دیدار اخیر سخنگوی انصارالله با مراد ایران چیست؟

تماس یکی از سران انصارالله با مقتدا سترگ شورش اسلامی برای آدمي یمن و حکومت یمن خیلی اهميت اعتبار دارد. مثل وقتي آماج شما توافق یمن و ایران و جنگ با کشورهای غربی و کشورهای استکبار غربی مخصوصاً امریکا و صهیونیست است.

به چه دليل دیدار با سركرده ایران برای شما بها دارد؟

هنگامي چسان ذات راهبر بزرگ قيام به منظور با یمنی‌ها کمک و یاری می‌رساند و وارونه ناجور ظالمان كردار می‌کند، این برای آدمي یمن خیلی بها دارد و از قيادت بزرگ شورش تشکر دارند.

ديدار ناس یمن خويشي به منظور با ایرانی‌ها چیست؟

خلق یمن توده ایران را حبيب دارند مانند دیده‌اند چسان انس ایران بوسيله سوگند به آدميزاد یمن کمک می‌کنند و سختی و مشکلات توده یمن تاثیر زیادی نيكي ملت ایران دارد و چقدر برای من وتو ذكر ذكرجميل می‌کنند به مقصد براي همین دلیل نفوس و پري یمن، ایرانیان را خیلی رفيق دارند و تأسیسات
از آنها تشکر می‌کنند.

 بدبختانه بیشتر کشورهای عربی مخالف یمن شدند شبيه از عربستان و سیاست امریکا و صهیونیست می‌ترسند. به طرف به استثناي نفوس و پري و حکومت ایران که به سمت یمن کمک می‌کنند؟ کشور و حکومت دیگری نیست و به سوي همین دلیل آدميزاد یمن از توده ایران خیلی تشکر دارند.

بوسيله سوگند به بجز نفوس و پري ایران کشورهای دیگری هستند که کمک یمن کنند؟

بلي، ولی به سمت روي رسمی تنها مگر لاغير ایران بوسيله سوگند به عوام یمن کمک می‌کند. زعيم سترگ تحول، حکومت ایران و توده ایران به منظور با آدمي یمن کمک می‌کنند. برخی کشورهای عربی به منظور با چهره غیررسمی است یعنی ایران بیشتر از سوریه و عراق به سمت بشر یمن کمک کردند.

واقعاً ناس یمن از نگرش ديدگاه اقتصادی اوضاع سختی دارند. بیماران زیادی دارند، صد عندليب شخص از خلق یمن بیمار شدند و بیمارها درگذشت می‌کنند و اوضاع خیلی غامض است ولی اوضاع نما پيشاني‌های كارزار كشت وكار كاسبي خیلی خوش و بد خير است و كل زمان پیروز می‌شوند و تمام نهار عربستان شکست می‌خورد

تو آينده حاضر وضعیت یمن چسان است؟

واقعاً خلق یمن از زاويه اقتصادی اوضاع سختی دارند. بیماران زیادی دارند، صد عندليب آدم از توده یمن بیمار شدند و بیمارها رحلت می‌کنند و اوضاع خیلی مشكل است ولی اوضاع جبين‌های كارزار كشت وكار كاسبي خیلی خوش و بد خير است و كل گاه پیروز می‌شوند و تمام زمان عربستان شکست می‌خورد.

این جنگی که بین عربستان و یمن شکل مغموم به سوي چاهك دلیلی است؟

عربستان می‌گوید نمی‌خواهد یمن با ایران هم عهد و متخاصم باشد و لا می‌خواهد یمن طاقت کند و خير می‌خواهد یمن قوی شود. بوسيله سوگند به همین دلیل آنها بوسيله سوگند به یمن چپاول کردند و به سمت فريه می‌گویند به سمت کشورشان برمی‌گردند یعنی با فارسی‌ها می‌جنگند. کشور ایران داخل مخالف عربستان گر بخواهند می‌توانند به منظور با ایران چپاول کنند ولی افترا می‌گویند و تنها مگر لاغير می‌خواهند یمن و کشور یمن را معيوب کنند.

تجهیزات و جنگ افزار‌هایی که تو نما پيشاني‌ها بهره وري می‌کنید از کجا می‌آید؟

ضمير اول شخص جمع داخل تهیه تفنگ خودكار خیلی مشکلی نداریم شبيه ناس یمن دائره المعارف تفنگ خودكار دارند یعنی جمهور قبایل یمن تفنگ خودكار و اسلحه زیاد دارند حتی آرپی جی و اشكال تفنگ‌ها را دارند. الحمدالله مجاهدین زیادی داریم که تعليمي گرفتند و در یمن موشک‌های برجسته می‌سازند و به سوي عربستان می‌زنند.

آینده تحولات یمن را به چه نحو می‌بینید؟

یمن ان‌شاالله پیروز می‌شود و عربستان حتماً شکست می‌خورد. آینده مطلوب و ناپسند برای بشر یمن و کشور یمن هست و ان‌شاالله مسجد الحرام را از رابطه تسلط منافقان وهابی خواهیم گرفت و به منظور با رابطه تسلط مسلمانان خواهد افتاد.

چقدر گمان ترديد این بود دارد که یمن به منظور با تاخت پاره جنوبی و شمالی تجزیه شود؟

گمان ترديد دارد ولی ان‌شاالله نمی‌شود مانند كتاب‌ها از عربستان به منظور با من وشما دادند که گفتند درون این كارزار كشت وكار كاسبي شعله كافي وقف شده ذمر آوند شرط می‌کنیم تنها مگر لاغير مراد تحول یمن تو نيمروز جهات یمن دخالتی نکند ولی راهنما من واو فرمود که اصلاً موطن‌فروش نیستیم و نيمروز جهات و شكل یمن برای شما یکسان است و حتی یک واحد طول از نواحي پهلوها یمن را نيز نمی‌فروشیم.

یعنی عربستان دارايي كارزار كشت وكار كاسبي را متوقف کنند درب صورتی که نيكويي و سيئه صدق قبله یمن را تسلطی نداشته باشید ولی قيادت یمن اجابت نکرده است؟

آره و فرمود که به سمت جبر شما را از یمن برون خواهیم کرد.

روش عند شما درون راهپیمایی اربعین به منظور با چاه وجه است؟ به سمت چاه دلیلی عند دارید؟

بنياد ابرام انسان یمن از اربعین ينبوع كنه می گیرد و ناس یمن مدخل سرپوش رزم با دشمنان ذات عاطفه حس می‌کنند داخل منهاج دادار و پیامبر و وارد رام بیت ایشان ديرينگي برمی دارند. این مسیر اربعین درون وسط جرات آدميزاد یمن ثمن دارد هنگامي چسان آنها قدوه حسین و وارد رام بیت ایشان را خیلی آشنا دارند و می‌خواهند مدخل سرپوش سلك آنها سابقه بگذارند و زیارت اربعین خیلی برای آدميزاد یمن مهم است.

بوسيله سوگند به چاه وجه می‌آیند؟

معبر خطرناک است. داخله تحصيلات عالي حوزوي ماندگار شدن ايستادن از یمن خیلی خطرناک است ولی انسان یمن که تو عراق و برخی کشورهای دیگر هستند نزد دارند. یعنی یمنی هایی که باب کشورهای دیگر هستند به سوي زیارت اربعین می‌شيوه.

کد شايعه 4704103
زهره جبين مهر

اصل مقاومت مردم یمن از اربعین و قیام امام حسین سرچشمه می گیرد