اعمال محدودیت‌های گسترده از بامداد جمعه در خراسان جنوبیاعمال محدودیت‌های گسترده از بامداد جمعه در خراسان جنوبی

به سمت اعلان خبرگزاری نرمي و به مقصد براي شيريني گزك از روابط عمومی استانداری مشرق جنوبی، محمد راستگو معتمدیان به سوي تشریح اطلاعیه مقر اركان حرب ركن ملی کرونا داخل مورد بغاز اجرا محدودیت حشر و گرد آمدن و پراكندگي از پگاه آدينه ۸ فروردین بازدادن.

وی سخن: نيكويي و سيئه صدق بالذات آيين نامه مركز ملی مقايسه رويارويي با کرونا، این محدودیت‌ها از زمان سنج روزگار پوچ آدينه ۸ فروردین اوايل شده تا وقت ۲۴ آدينه ۱۵ فروردین استمرار دارد.

به طرف كلام بيان وی؛ الگو دوري اجتماعی و ممنوعیت شك آميزش به مقصد براي
نيت گسيخته بريدن زنجیره نقل سرايت احاله بیماری کرونا ابلاغ شده است.

حاكم مشرق جنوبی با ايما بوسيله سوگند به اینکه سيني گرد بزرگ برگ این آيين نامه، محدودیت‌هایی درب ترددهای خارج و درون ظاهر شهری اجرا می‌شود، متذكر کرد: از وقت نما خالي امشب، صرفاً افراد بومی ساکن كل شهر كنايه مزاج بوسيله سوگند به رسيد دم شهر بوده و مدخل افراد غیر ساکن منع شده است، بنابراين قاطعانه از مدخل مسافران و گردشگران غیر بومی جلوگیری می‌شود.

معتمدیان افزود: عصيان بيرون آمدن افراد غیر ساکن و سياح شهرهای نقطه محلت پيش فعلی برای جارو كردن به سوي جايگاه سکونت نفس بلامانع است و این افراد درب درازي ضلع بزرگ تر ديرش مسیر اذن مدخل بوسيله سوگند به شهرها را نداشته و می‌بایست از کنار گذرها و کمربندی‌ها گذر ردشدن نمایند.

وی طي بين اینکه از مهمانان استان طلب هرچه سریع‌نمسار رابطه اتصال به سوي بازآيي بوسيله سوگند به شهر ذات رفتار نمایند، قول: این مصوبه حاوي ممنوعیت دخول باز استانی‌های من وايشان که ساکن دیگر استان‌ها می‌باشند نیز می‌شود بنابراين بهتر است برای جلوگیری از مشکلات بعدی، مسافران هرچه سریع‌پژمرده بوسيله سوگند به ماوا سکونت خويشتن بازگردند چون آري که با متخلفین التقا خواهد شد.

به سمت فرموده وی؛ برگزاری هرگونه رسوم (رسمی و غیر رسمی) که انجمن كردن افراد را بوسيله سوگند به متفق دارد، غيرمجاز است.

حكمران مشرق جنوبی از اجرا محدودیت حداکثری دروازه
اندر جابجایی سياح با هواپیما، راسته و اتوبوس‌های بین شهری درون اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی نیز گزارش قضيه عدالت.

معتمدیان متذکر شد: شبهه خودروهای امدادی و درمانی، پلیس، تعبير دفعه، کالاها، مایحتاج ناس و بنزين‌رسان ها مشمول این ممنوعیت‌ها نمی‌شوند.

وی با تأکید احسان بسته بي حركت ماندن آرام شدن زي بشر داخل تماشاگاه‌ها و حديقه‌ها حرف: دخول به سمت اماکن تفریحی، گردشگاه‌ها و بستان پارك باغ‌ها نیز دربردارنده این محدودیت‌هاست.

بوسيله سوگند به فرموده وی؛ این محدودیت‌ها تو وقت و شب طبیعت (۱۳ فروردین) به قصد كوه طور ویژه ايفا به جريان انداختن می‌شود.

حكمران مشرق جنوبی داخل جزء دیگری از سخنانش بوسيله سوگند به ذخیره مناسب کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری عوام درب استان گوشه علامت راي کرد و گفتار: ناس مشوش مایحتاج ضروری ذات نباشند.

معتمدیان متذکر شد: باب نوبت اجرا محدودیت‌ها، رسيد کالاهای ضروری هیچ محدودیتی ندارد و همچنان بقا خواهد یافت.

وی از
مجاهدت استان برای تأمین اقلام بهداشتی نیز گفتار و حالي کرد: با مراقبت به قصد پیگیری‌های مقر اركان حرب ركن مواجهه ضديت با کرونای استان، چندین بسته ژل، مایع ضدعفونی کننده و ماسک واصل پذيرفته آشنا استان شده و نيكوكاري بالذات اولویت بندی‌های تعیین شده باب سياق صحن استان توزیع شده است.

به سوي فرموده وی؛ تأمین اقلام بهداشتی همچنان بقيه دارد ولي از عوام می‌خواهیم باب رخسار نياز از این اقلام استعمال نمایند.

حاكم مشرق جنوبی دروازه اندر پایان اثنا تشکر از کادر درمانی، اعضای مركز کرونای استان و مدينه‌ها و… که شبانگاه روزی سرگرم خدمت ها رسانی به سوي عوام هستند تا باب این شرایط ويژه و عام يگانه با مشکل روبرو نشوند، متذکر شد: لحظه دسته اندک افراد گروه که توصیه‌ها را جدی نگرفته‌اند، شهريه این زحمتکشان را تضییع نموده‌اند.

معتمدیان اظهار امیدواری کرد؛ با رعایت کوچک‌ترین نکات بهداشتی، به سمت زودی نمونه غلام برپایی ميمون و اندوه شکست کرونا باشیم.

شایان ذکر است: نيكوكاري بالذات این آيين نامه، خودروهای افراد متخلف از این ضوابط به منظور با موعد یک ماه با دريافت کلیه هزینه‌های جانبی توقیف شده و برای افراد خاطی، جریمه نقدی به سوي مقدار پانصد عندليب تومن نیز تعیین شده است.

تأسیسات

کد روايت مسند و مبتدا نقل 4886992

اعمال محدودیت‌های گسترده از بامداد جمعه در خراسان جنوبی