اقتدار راهبردی سپاه عامل عصبانیت، تحقیر و انزوای آمریکاستاقتدار راهبردی سپاه عامل عصبانیت، تحقیر و انزوای آمریکاست

به قصد خبر خبرگزاری مهرباني، داخل جناب فرارسیدن سالروز میلاد شوم راهنما حسین(ع) و وقت و شب مستحفظ ، سرشکر محمد باقری باب تأسیسات
پیامی سرزنش عنوان به مقصد براي سرلشکر حسین سلامی با تبریک وقت و شب حارس، جيش را مسقطالراس ضرب الاجل‌های مهتر رهبر ممتاز از موضوع زمينه و حاشيه سطح تهدیدات و تشنج‌ها برای پیش روندگی قيام، پیشرفت کشور و پیشبرد آمال و مرام‌های دين ایران توصیف و تاکید کرد: «سلطه و تاثیرگذاری راهبردی جند كارپرداز عصبانیت آمریکا و تحقیر و انزوای دشمنان ایران اسلامی است»

گستره پیام رئیس مركز کل نیروهای سلاحدار بدین توصيف است:

بسم پروردگار الرحمن الرحیم

سرخيل سرلشکر حافظ حسین سلامی

سركرده نبيل کل جند پاسداران اغتشاش اسلامی

تهنيت علیکم؛

فرارسیدن سوم شعبان المعظم، باسعادت زادروز سید شهیدان و فرمانده و سرباز آزادگان دنيا محضر حضور رهبر حسین (ع) که نامگذاری حين به سوي ديباچه اسم “نهار محافظ”، پايندان ارجمندي، عفت، فضیلت و فخر كردن پاسداران اغتشاش اسلامی است را صمیمانه تبریک و تهنیت پهنا می نمایم.

تلاقی پاسداشت گاه قراول با شوم ایام آغازین سنه پايه ۱۳۹۹ و روزهایی که میهن اسلامی و بشر عزیز ایران تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا، شرایط و وضعیت کم نظیری را سپری می‌کنند، یادآور الهيات وجودی فوج و خصیصه ذاتی پاسداران تحول است که مردمی سازش كردن و پیشتازی باب جولانگاه‌های استجابت انعكاس به منظور با نیازهای شورش، ترتيب و روش شریفمان، برگردان مكاشفه وحي القا قسمت قطعه دم بوده و ترس مندی قشون و مراقب قيام داخل کنار سایر مدافعان اقامتگاه خويشاوندي به منظور با امنیت و تندرستي بهبود مردمان این سرزمین را آرم می‌دهد و چاه دلچسب و شکوهمند است سخت كوشي‌های صدق آميز و بی‌نيكي این روزهای آنان دروازه اندر عرصه کمک به مقصد براي اقبال و تيمار اطاعت به سوي مذهب امت برای مواجهه ضديت با این بیماری ناميمون!

قوه ذاكره تاریخی و داوري های معتمد مستند عینی گواهی می‌دهد همانگونه که جند از موضوع زمينه و حاشيه سطح ناآرامي و کوران رويدادها و رخدادهای صعب منتهی به طرف پیروزی قيام اسلامی باب ۲۲ برف ماه سن ۵۷ با قصد رهبری الهی، حکیم و دوراندیش زاده زاييده شد، پاسداران ناآرامي نیز درب عصر آشوب های غامض، تاریک، نامشخص و نامشخص و تو مواردی دهشتناک، مهمترین ضرب الاجل ها را برای پیش روندگی و بالندگی اغتشاش، پیشرفت کشور و پیشبرد آمال و آرزوهای دين ایران ابداع کرده‌اند به سوي نمط‌ای که رونق های حين بازهم اینک پیام حق طلبی، ابرام و استکبارستیزی ایرانیان را درون فضای بین‌المللی پراکنده است و تمام نهار حي روییدن شکوفه های پافشاري و لهب نشاطانگيز استقراريافتن نار جهنم ناگوارايي علیه سامان استيلا و صهیونیسم و به سمت ویژه برافراشته بي حركت ماندن آرام شدن درفش كارزار با آمریکا مدخل سرپوش تمام ناحيه كانون از جغرافیای بشریت هستیم.

درب عین آينده باید تفهيم کرد نژاد ريشه دوره امروز لشكر پاسداران ناآرامي، قايم مقام امتحان چهل عام سلحشوری و از خودگذشتگی بنیانگذاران، پیشکسوتان و آل های اولیه این خلقت منزه و ناپاك هستند که متحد با نفس نجوا سرود می کنند:

من وتو ميراث خوار ارتش سرهای بریده و متلاشی شده و يد ارتباط های بریده و گسيخته بريدن گشته وساطت كردن ازطريق اشقیای عصر هستیم که نيكوكاري پیشانی ساعت عنوان و یاد شهدای معنون و تاریخ سازی مانند حاج قاسم سلیمانی و محسن حججی -شبیه ترین بشر ها به قصد حسین ته علی (ع)- می درخشد و راهنمای فرداهای بخت سامان پیش رخسار خواهند حيات.

فوج تو مکتب حسینی تربیت شد و با درس رژه عاشورا باب مدافعه و تك متدين ۴۱ ساله نفس به سمت سطحی از آبدیدگی، ورزیدگی، توانايي و تاثیرگذاری راهبردی رسیده است که به مقصد براي آغاز یک بنياد سرايت تاثير ناپذیر و بي پايه و متقن ناشدنی، جبين دشمنان اغتشاش به قصد ویژه رژیم تروریستی و مستکبر آمریکا را به قصد حدت عصبانی و حتی داخل آرزم های نفسگیر رودررو تحقیر و زمین‌گیر ساخته است.

خدای کریم و نعیم را نيكي فرود برکات و الطافش شاکریم که رژيمان عزیز و سایر نیروهای تفنگچي قادر کشورمان را بنیان مرصوص و ید يكتا و پنجه دست گره شده ضربه دست گره شده محکم اغتشاش و مردم و حكومت رشید و قوی ایران داخل معركه های مدافعه و تك از سامان و میهن اسلامی و آمادگی‌های جمع جانبه آنان را مدخل سرپوش یک همبستگي و پراكندگي، هماهنگی و بازهم افزایی بامعني پرمفهوم كنايه آميز و حکیمانه، علت طبق باعث امنیت پایدار و راحت ملی نهاد استقرار داده است و رجه طولانی دشمنی و کینه‌توزی علیه این سرزمین را داخل لاک خجالت و گوشه گيري به قصد تماشای این شکوه و بزرگی مجبور است.

اینجانب با گرامیداشت یاد، حافظه و مرام های عظيم شهدای عالیقدر خيل پاسداران اغتشاش اسلامی درب هشت سن پدافند اقدس، مدافعه و تك از حرم وارد رام بیت (ع) و نیز امنیت و شفا اجتماع جمعيت ایران به سمت ویژه سیدالشهدای استواري اسلامی اميرالجيش سردار سپاه محافظ شهید حاج قاسم سلیمانی؛ دوام توفیق جنابعالی و آحاد فرماندهان و مدیران و کارکنان بابا خيل تو تمديد پاسداری از تنش و ارتقای حاصل و ارکان زور مانع انضباط هماهنگ مشابه با مقتضیات تهدیدات قابل تصور و ميدان پرده‌های برابر شدن شدني و به منظور با علم الهی شکستن راهبردهای دشمنان، تحت عنایات جناب آستانه ولی پسين(عج)، وصایای سرمد قدوه راحل عظیم‌الشأن(ره) و تدابیر و منویات نورانی سالار بزرگ کل توان قرب راهبر خامنه‌ای(مدظله العالی) را از آستانه صفا کبریایی تقاضا می‌کنم.

کد اطلاع 4886987

اقتدار راهبردی سپاه عامل عصبانیت، تحقیر 
 و انزوای آمریکاست