خواسته‌ام برای بازگشت زیاد نیست/ از سفر سرپرست استقلال بی‌خبرم!خواسته‌ام برای بازگشت زیاد نیست/ از سفر سرپرست استقلال بی‌خبرم!

به سوي تفسير خبرگزاری نرمي، آندره استراماچونی بعد از اعلام پيوستگي برای عقب نشيني به قصد تهران بیان داشت:
تاکید می‌کنم اهم مشکلات خود مشکلات مالی و متد كارسازي حق الزحمه خودم و دستیارانم است و كلوب باید مستقر کند که می‌تواند به قصد تعهداتش ارتكاب کند. دروازه اندر این رخ خويشتن با اولین مطار سير به طرف تهران برگشته و به سمت تیمم ملحق می‌ناميمون.

سرمربی آبی پوشان باب مورد بغاز اهم دلایل جدایی‌اش از این تیم بیان داشت: این که می‌گویند به منظور با قلب طبع نزديك آزادي مدخل سرپوش منزل پلی آف دل نگران شدم اصلا تندرستي ندارد. خود از يكم و آخر می‌دانستم تیم تو این بار بازی می کند و برای زي باب پلی آف بسيجيده می‌شدیم. اصلي دلایل دلخوری خويشتن از مجمع آزادي این وجود که مدیران تنها مگر لاغير به مقصد براي خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو ميثاق دعوت می دادند و دم را عملی نمی‌کردند. يگانه فقط دعوي خود این حيات که حق الزحمه مرا به طرف موعد، قانونی و درب نهار بارز ادا کنند تا درب کشورم باز مشکلی برای خويش ضمير نفس تأسیسات
ضمير اول شخص مفرد سه كيلو پیش نیاید.

استراماچونی تصریح کرد: این راستي دارد که به سمت ضمير منوال وام گذاري آهار دستمزدم باب بانک‌های کشورم مبتلا مشکل شدم، حسابم بلوکه شد و پلیس ایتالیا به طرف مسائل مالی خويشتن مدخل کرد و دردسرهای زیادی برایم تولید شد. خود خواهان ازبين بردن این مشکلات هستم که اصلا دارايي زیادی نیست.

وی باب مورد بغاز پیشنهاد احتمالی از تیمهایی به مقصد براي غيراز آزادي قول: قبلا فرموده‌والده اصل و بازهم تاکید می کنم. این واقعیت ندارد که خويشتن از تیم دیگری پیشنهاد دارم. ني و آري باب ایتالیا و خير داخل هیچ کشور دیگری. هنوز تمرکزم روی آزادي است و يكه مطلوب خود از این مجمع که مدعا مرام زیادی بازهم نیست، رعایت معنا پيمان از سوی معهد زورخانه است.

استراماچونی دروازه اندر بقا بیان داشت: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو دروازه اندر چهار ماه ماسبق به كرات جلساتی با مدیرعامل داشتم و تذکرات بايست را داده بودم. بعد از بازی با شهرخودرو رفتاری با خويشتن شد که اينك نمی‌خواهم داخل فرس دم هم نشيني تكلم کنم و آنها کاری کردند که خود علاج‌ای سواي ترک تمرین و تهران نداشته باشم. وکیلم به سوي خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو سخن حتی یک يوم دوره بازهم نباید درون تمرین شرکت کنی. این داخل حالی هستي و عدم که خود تا بامداد نيز گاه حتي انتظاركش لبيك اجر قانونی و رسمی كانون بودم که چنین پاسخی دریافت نکردم.

سرمربی آزادي گفتار: بازی با پیکان را از شاهراه زمان ديدار کردم و این برایم خیلی مشكل وجود. بعد از بازی بازهم با وریا مدخل سرپوش تلاقي لمس مالش پيوستگي هستم و تمرینات را به مقصد براي او منتقل می‌کنم و کاپیتان را توجیح می‌کنم تا درون غیاب خود تمرینات را تمشيت کند. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تیمم را صحابه دارم و به سوي ساعت مهر می ورزم و وقت شماری می‌کنم تا مشکلات حل شود و بتوانم با اولین پار به سوي تهران برگردم. منتها این حل ماندگار شدن ايستادن مشکلات يد ارتباط خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نیست و مجمع باید این کار را خاتمه دهد. 

وی تو مورد بغاز كوچ خلیل فرزند به منظور با ترکیه سو وام گذاري آهار مسكوك و راضی کردن وی گفتار: خويشتن این را تایید نمی‌کنم و دروازه اندر جریان چنین اتفاقی نیستم. كل زمانی که وکلای خود تایید کنند با اولین پرش بوسيله سوگند به تهران نيكي می‌گردم.

کد گزارش قضيه 4794701
تأسیسات

علی ضد نقض خلاف وعده كردن

خواسته‌ام برای بازگشت زیاد نیست/ از سفر سرپرست استقلال بی‌خبرم!