عذرخواهی استاندار کربلا از زائران ایام شعبانیهعذرخواهی استاندار کربلا از زائران ایام شعبانیه

به قصد خبر خبرگزاری عنف به سوي شيريني گزك از شبکه سومریه نیوز، «نصیف الخطابی» حاكم کربلا عهد اندازه کرد که از زائران حسینی (ع) که نمی‌توانند مدخل سرپوش ایام شعبانیه بوسيله سوگند به حرم بروند و یا آگاه کربلا شوند، عذرخواهی می‌کند.

صلاح طاعت بخشش بالذات این بيانيه، وی داخل این فقره تصریح کرد: شما تو ماه شعبان برای زیارت شعبانیه از التفات از زائران معذور هستیم. قوانین اتخاذ شده مدخل سرپوش کربلا به قصد نقشه صيانت عافيت بهروزي خلق تو نگاه برزخ شده‌اند.

حكمران کربلا تأسیسات
اظهار داشت: من وايشان مدخل سرپوش کربلا بالاترین تأسیسات
روي آژير را ذمر آوند شرط کرده‌ایم. هرکس که هنجار جلوگيري آمد و شد را بطلان کند، مؤاخذه می‌شود.

گفتنی است، به منظور با ريح شیوع ویروس کرونا درب عراق، تو استان‌های نامشابه و آشنا از كاملاً کربلا تدابیر سختگیرانه ای بوسيله سوگند به نيت ریشه کن کردن بیماری مذکور اتخاذ شده است.

کد شايعه 4886995

عذرخواهی استاندار کربلا از زائران ایام شعبانیه