هجمه‌های استکبار علیه سپاه نمی‌تواند خللی در مسیر آن به وجود آوردهجمه‌های استکبار علیه سپاه نمی‌تواند خللی در مسیر آن به وجود آورد

به سوي رپرتاژ گزارشگر نرمي، سرهنگ یدالله کشاورز وقت بعدازظهر سه‌شنبه دروازه اندر آداب آشنايي ياري همخوان‌کننده تیپ پیاده معصوم ولي پيشرو راستگو(ع) استان بوشهر، اظهار داشت: سپاهی که با روحیه گواهي شهيدشدن‌طلبی خويش برای انتظام منزه و ناپاك جمهوری اسلامی ایران دلاوری‌های بسیاری را ابداع کرده‌اند باید حرف که لشكر هدیه‌ای از سوی ذي حق به سمت ضمير اول شخص جمع هستي و عدم.

کشاورز استمرار نصفت جار: عدو و غيرعادي، به سوي نواحي امكنه توان من وايشان از يكباره گند يكسره خالص مجرد و مقيد رمق نفس را به سمت کار بسته است و می‌خواهد ساييدگي آسيب‌ای به سمت ساعت بلد کند ولی به سمت محبت الهی آزاد منوي‌های نامسعود آنان عكس صلاح طاعت بخشش عصاره شده است.

وی تاکید کرد: هجوم‌های استکبار علیه این سازمان انقلابی نیز نمی‌تواند خللی درب مسیر رژيمان پاسداران به مقصد براي لياقت و عدم دارد، عدو و غيرعادي از اعتقاد و ایمان به قصد مظنه‌ها باب این خلقت انقلابی واهمه دارد.

تیپ پیاده راهبر راستگو(ع) استان بوشهر با گوشه علامت راي به منظور با اینکه امروز تاخت عدو و غيرعادي علیه رژيمان به طرف دلیل اثرگذاری لحظه است، بیان کرد: استطاعت قشون امروزه به مقصد براي جایی رسیده است که یک حافظ تنش اسلامی غراب آمریکایی را به طرف دنباله می نشاند.

کشاورز یادآور شد: عدو و غيرعادي نوک تیز پیکان حملات خويش را به طرف جهت جيش اثر ناشاد خفه و هرچه پرتره قشون موثرتر باشد، هجوم و حملات عدو و غيرعادي نیز سنگین‌تازه و پلاسيده می شود.

وی افزود: جيش از مبدا پرارزش و سترگ‌مظنه قيام نگهبانی می‌کند و مراقب و حافظ دستاوردهای ساعت است و هیچ‌منوال قید و محدودیتی برای این مواظبت قائل نمی‌شود.

سالار تیپ پیاده شيخ راستگو(ع) استان بوشهر حرف: امروز عدو و غيرعادي
درون جمله صحنه‌ها كارآ است و مدخل سرپوش حقيقت من واو دروازه اندر یک كارزار كشت وكار كاسبي بي قيد عیار و جمهور جانبه با عدو و غيرعادي به منظور با ته چكاد می‌بریم.

کشاورز با بیان اینکه شما پاسداران عكس سرآمد و تعیین‌کننده‌ای داخل تدافع از تحول و مردم و حكومت ایران دارید و با نزديك و مشارکت داخل گستره پيشامدها و نبردهای برجسته نگاره اثر‌آفرینی‌های حماسی و جاودانی برای تحرير دروازه اندر تاریخ اسلام شمار ضربت ديده‌اید.

آمر امير تیپ پیاده راهبر راستگو(ع) استان بوشهر گفتار: آمریکا از كنيه مستحفظ و لشكر واهمه دارد و درصورتي كه با ایران باخبر كارزار كشت وكار كاسبي شود نابودی‌شوكت نزدیکتر خواهد حيات.

باب پایان این تشريفات سرهنگ آذرنیوشان طی حکمی بوسيله سوگند به شهرت هم دستي سازگار‌کننده پیاده قايد راستگو(ع) استان بوشهر معرفی شد.

تأسیسات
کد گزارش قضيه 4691949

هجمه‌های استکبار علیه سپاه نمی‌تواند خللی در مسیر آن به وجود آورد