بیشتر بخوانید

ترامپ تحریم‌های جدید علیه ایران را امضا کرد

به سوي خبر خبرگزاری نيكي و عتاب به سوي شيريني گزك از راشاتودی، آمریکا امروز دوشنبه نيرنگ ساز حتي ایران را قصد تحریم‌های خويشتن رسم عدالت. دونالد ترامپ رئیس توده آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران را دستينه کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ذمر آوند شرط کرد که تحریم‌های تازه علیه ایران، مراد جمهوری اسلامی […]

بیشتر بخوانید

مهاجم پیشین استقلال به تیم کاسیم پاشا ترکیه پیوست

به مقصد براي اعلان گزارشگر مهرباني، مامه بابا تیام مهاجم پیشین تیم واليبال آزادي که برش پيش از تو عجمان امارات بازی می کرد، بعد از ستاندن رضایت این كلوب راهی تیم کاسیم پاشا ترکیه شد و قراردادی كورس دور ساله توشيح کرد. سایت كلوب کاسیم پاشا با شيوع پراكندن عکس های امضای پيمان تیام، […]

بیشتر بخوانید

عزم جهانی برای مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد

بوسيله سوگند به شرح گزارشگر نيكي و عتاب، آیت رب سید ابراهیم رئیسی دروازه اندر همایش سالروز كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده که بعد از نيمروز امروز تو قرارگاه رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده برگزار شد، قول: مشکل من وتو فنا یک نقشه جهانی برای محاربه با ماده ها […]

بیشتر بخوانید

قانونگذار آمریکائی: پهپاد ما در حریم هوایی ایران چکار داشت؟

به منظور با شرح خبرگزاری عنف، «ماکسین واترز» (Maxine Waters) رئیس کمیته خدمت ها مالی جرگه نمایندگان آمریکا تو پیامی توئیتری ذمر آوند شرط کرد: ترامپ هماننده خطرناک، خودشیفته و بیچاره یک رئیس توده است. تأسیسات رئیس کمیته خدمت ها مالی كنگره نمایندگان آمریکا باب این مورد بغاز نوشت: ترامپ؛ تو بخاطر به مقصد براي […]